Betaalbare en kwaliteitsvolle appartementen in Brussel

Welkom in de buurt

Een appartement is veel meer dan vier muren en een dak boven uw hoofd. Het is de plaats vanwaar u uw leven gaat uitbouwen: een plek die van uzelf is en waar u uzelf kan zijn. In een omgeving waar u veel vrije tijd doorbrengt, vrienden maakt, waar u uw kinderen een toekomst geeft. Een buurt waar het fijn wonen, werken, winkelen en ontspannen is.

Matexi verwezenlijkt woningen en appartementen die tegelijk betaalbaar en duurzaam zijn: betrouwbare kwaliteit die de mogelijkheden van uw budget maximaliseert. Dit in een omgeving met alle voorzieningen om uw leven praktisch en aangenaam te maken. Zodat u zich meteen welkom voelt in de buurt. Uw buurt.

 
Tram
Bus
Vélo station
NAVO   3 min  |    8 min
Luchthaven   8 min
Josaphatpark   2 min  |    5 min
Schuman   7 min

Appartementen
uittreksel van de prijzenlijst

Oppervlakte Terras Vanaf
prijzen
Studio 36 m2 9 m2 181.124 €*
1 slaapkamer 59 m2 32 m2 UITVERKOCHT
2 slaapkamers 87 m2 41 m2 316.831 €*
3 slaapkamers 101 m2 41 m2 381.889 €*

Grote, warme privéterrassen lopen langs heel de lengte van de appartementen en de studio’s: ideaal om tot rust te komen en te relaxen. Ze zijn bereikbaar vanuit alle leefruimtes en slaapkamers. Leopold Views biedt een rijke mix aan oppervlakten met kleine units voor heel vriendelijke prijzen naast grotere maar altijd betaalbare appartementen. De appartementen zijn als echte cocons opgevat, ergonomisch, licht, luchtig en ruim dankzij opmerkelijke plafondhoogten. En in het gebouw zelf is er geen gebrek aan diensten die het leven een stuk gemakkelijker maken: wasserij, strijkdienst, lockers. De appartementen zijn beschikbaar vanaf december 2018.

*schilderwerken inbegrepen

Contact

Financieel

Leopold Views is een aantrekkelijke investering omdat het aan uitzonderlijke criteria voldoet

AAA locatie

In de nabijheid van de NATO
en andere multinationals

Lage maandelijkse lasten

dankzij zonnepanelen en hoge energieprestaties

Vraag zorgeloos naar onze verhuurdienst

 
Uitzonderlijk
lage aankoopkosten

Meer weten   

Uw appartement financieren?

Bij Wilink, uw partner in financiële oplossingen, bent u zeker van:

Onafhankelijk
advies

Krediet
op maat

Persoonlijke opvolging
van uw dossier

Rekenvoorbeeld

Voor meer informatie

contacteer één van onze commerciële adviseurs op

+32 (0)2 761 70 60

Rekenvoorbeeld: Appartement met 2 slaapkamers en terras

Aankoopprijs* € 274 850
Registratierechten € 6 132
Notariskosten en basisakte € 4 530
Raming aansluitkosten € 3 000
Hypotheeklasten € 5 700
Prijs inclusief alle kosten € 294 213
Vaste maandelijkse aflossing € 884
Geleend kapitaal € 219 881
* Zie onze voorwaarden bij uw Wilink-adviseur. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier. TERUG

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring op onze website te verbeteren. Lees hier onze privacy policy en gebruiksvoorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden website Leopold Views

Eigendom website

Deze website is eigendom van Engeland Development SA (verder ‘Leopold Views’), met maatschappelijke zetel te Vorstlaan 36 bus 1, 1170 Brussel en ondernemingsnummer 0656.839.359.

 

Aanvaarding gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website, aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de gebruiksvoorwaarden.

 

Geldigheid gebruiksvoorwaarden

Indien een bepaling van de gebruiksvoorwaarden nietig zou worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De nietige bepaling wordt dan vervangen door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk aanleunt bij de wensen van alle partijen.  

Wijzigen gebruiksvoorwaarden

Leopold Views kan op elk ogenblik de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden wijzigen. We vragen de bezoeker de gebruiksvoorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

 

Inhoud van de website

We besteden erg veel zorg aan de inhoud van onze website en we streven ernaar de informatie zo volledig, juist en actueel mogelijk weer te geven. Ondanks deze inspanningen kunnen we niet garanderen dat de informatie op elk ogenblik volledig, juist en bijgewerkt is. Indien u onjuistheden zou opmerken, kan u dit steeds melden via info@leopoldviews.be. De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie dan ook niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Alle prijzen, afmetingen, plannen, tekeningen, beelden en beschrijvingen op deze website zijn louter indicatief. Materialen, indeling, uitvoeringsdetails kunnne steeds wijzigen. De informatie op deze website is geen aanbod en evenmin een uitnodiging tot aankoop zoals omschreven in het wetboek van economisch recht. Leopold Views kan de inhoud van deze website (links inbegrepen) steeds wijzigen.

 

Aansprakelijkheid

Leopold Views en/of enige andere met Leopold Views verbonden vennootschap is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade door het gebruik van deze website veroorzaakt door toedoen van derden, zoals (maar niet beperkt tot) schade door virussen, computermisdrijven of hacking. Leopold Views en/of enige andere met Leopold Views verbonden vennootschap is in geen enkel geval aansprakelijk voor de schade die zou kunnen volgen uit het ongeoorloofd binnendringen in haar informaticasystemen en/of het frauduleus gebruik van haar verspreidingsmiddelen. Leopold Views geeft geen garanties voor de goede werking of de constante beschikbaarheid van deze website en is niet aansprakelijk voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van deze website. De website kan links bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan. Leopold Views verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en is in geen geval aansprakelijk voor deze inhoud of kenmerken of voor enige vorm van schade door het gebruik ervan. Bij nalatigheid of lichte fout van Leopold Views, personen voor wie Leopold Views instaat en/of vennootschappen verbonden met Leopold Views, is Leopold Views en/of de betreffende partij op geen enkele manier aansprakelijk voor schade door het gebruik van deze website. Bij schade door het gebruik van deze website die het gevolg is van een grove fout van Leopold Views en/of van vennootschappen verbonden met Leopold Views of van een grove of opzettelijke fout van personen voor wie Leopold Views instaat, is de aansprakelijkheid van Leopold Views en/of de betreffende partij beperkt tot de rechtstreekse schade aan programmatuur tot een maximaal bedrag van [50] EUR per bezoeker, met uitsluiting van enige andere schade, zoals (maar niet beperkt tot) werkonderbrekingen, verliezen aan omzet en winst, beschadiging of verlies van gegevens.

Vermelding legale acquisitie

Bij het overdragen van de erfpachtrechten op het terrein en het gebouw in zijn toekomstige staat van afwerking, garandeert Matexi u een professionele en persoonlijke begeleiding tot en met de kant-en-klare afwerking van het appartement. Wij kunnen u eveneens assistentie bieden, indien u dit wenst, bij de bijkomende verwerving van de residuaire rechten (tréfonds) van de tréfoncier. Dit zal u toestaan, indien u dit wenst, in alle rust over de volle eigendom van uw appartement te beschikken.

Privacy- en cookiebeleid van Leopold Views

Dit is het Privacy-en Cookiebeleid van de websites van Engeland Development SA en de vennootschappen verbonden met Leopold Views. Engeland Development SA is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Vorstlaan 36 bus 1, 1170 Brussel.

Dit Privacy- en Cookiebeleid kan worden gewijzigd, bv. naar aanleiding van nieuwe functies op de website die de verwerking van persoonsgegevens vergen. We raden u dan ook aan om dit Privacy- en Cookiebeleid regelmatig na te kijken. Belangrijke wijzigingen zullen via onze homepage worden aangekondigd.

Deze versie van het Privacy- en Cookiebeleid werd op 1 januari 2017 gewijzigd.

 

1. Wanneer is dit Privacy- en Cookiebeleid van toepassing?

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de websites van Leopold Views en de vennootschappen verbonden met Leopold Views (o.a. www.leopoldviews.be).

 

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Leopold Views is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

4. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Leopold Views kan uw gegevens delen met andere vennootschappen verbonden met Leopold Views. Daarnaast doet Leopold Views een beroep op derde partijen om bepaalde (verwerkings)activiteiten uit te voeren, zoals het hosten van de website. Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist.

 

5. Welke cookies gebruikt Leopold Views?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden geplaatst. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat via uw browserinstellingen doen.

Hou er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken als u cookies uitschakelt.

Leopold Views gebruikt verschillende soorten cookies:

Deze cookies verzamelen informatie over uw computer en uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek.

 

6. Wat met links naar andere websites en sociale media?

De website van Leopold Views kan referenties (bv. via hyperlinks) naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. Leopold Views is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die websites. Evenmin is dit Privacy- en Cookiebeleid op die websites van toepassing.

Als u inhoud van de Leopold Views website via sociale media deelt, zullen uw persoonsgegevens voor de bezoekers van die sociale media zichtbaar zijn. Leopold Views is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. Evenmin is dit Privacy- en Cookiebeleid op die sociale media van toepassing.

 

7. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Leopold Views streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door middel van technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls en beveiligde servers.

 

8. Tot wie kan u zich richten om uw rechten uit te oefenen?

U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door Leopold Views worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of u om te verzetten tegen de verwerking ervan voor direct marketing doeleinden.

Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u eveneens te alle tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van uw toestemming.

De bovenstaande verzoeken kan u per e-mail richten aan info@leopoldviews.be of per post op het bovenstaande adres. Leopold Views kan uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit.

Indien u verdere vragen of klachten over deze website of over dit Privacy- en Cookiebeleid heeft, kan u zich eveneens richten tot info@leopoldviews.be. U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid.